ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Yeni Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı ISO 45001, OHSAS 18001’in yerini almıştır.

Dünyanın ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardı halen geliştirilme aşamasındadır. Organizasyonunuzun, işçileriniz ve diğer şahıslar için güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamı hazırlamasına, ölümleri, işle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları önlemesine yardımcı olacak ve ayrıca İş Sağlığı ve Güvenlik performansını sürekli iyileştirecektir.

ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği) Uluslararası Standart Nihai Taslağı (FDIS) yayınlandı. Nihai standardın yayınlanması muhtemelen 2018’in ilk yarısında gerçekleşecektir.

ISO 45001’in yayınlanması ile OHSAS 18001 yürürlükten kaldırılacak ve halihazırda OHSAS 18001 sertifikası bulunan organizasyonlara, ISO 45001’e geçmeleri için üç yıllık bir süre tanınacaktır.

Springtime, müşterilerini bu standardın geliştirilmesi ile ilgili bilgilendirmeye ve sizi destekleyecek eğitim kursları vermeye devam edecektir.

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ve sürekli iyileştirme konularını organizasyonun merkezine konumlandırır. Bu yeni standart, organizasyonların stratejik gidişatını İş Sağlığı ve Güvenliği  yönetim sistemiyle uyumlu hale getirmek için bir fırsattır. Buna ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği performansının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması ve benimsenmesinin faydaları

İşle ilgili yaralanma, hastalık ve ölümleri azaltır

İş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırır veya asgari seviyeye indirir

İş sağlığı ve güvenlik performansını ve verimliliğini geliştirir

Kurumsal sorumluluk sergiler ve tedarik zinciri gereksinimlerini karşılar

Marka itibarını korur

İstişare ve katılım yoluyla çalışanların motivasyon ve bağlılığını sağlar

ISO 18001: 2007 Geçiş

Halihazırda ISO 45001 sertifikası bulunan organizasyonlara, yeni sürümün yayınlanmasından itibaren üç yıl süre verilmiştir.

ISO 45001 belgesi almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

ISO 45001 DIS gereksinimlerini anlamanıza yardımcı olacak eğitimler veriyoruz. Ayrıca yöneticiler için bir günlük ve yarım günlük yönetim özetleri sunuyoruz.

Springtime geçiş sürecinde sizi destekleyerek, size mümkün olduğunca sorunsuz bir geçiş yapmanıza yardımcı olacak yönergeler ve eğitimler sunacaktır.

Uzmanlarımız geçiş sürecini yumuşak ve şeffaf hale getirmek için ISO 001:DIS gereksinimlerine yönelik bir fark analizi yapabilirler. Bu sayede, organizasyonunuza, mevcut sistemlerin ve kontrollerin ISO 45001:DIS gereksinimlerini karşılama derecesini belirlemek veya gerektiğinde bir uygulama eylem planı oluşturmak için yapılandırılmış yardım sağlanmış olacaktır.