ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)

ISO 9001, her boyutta organizasyona fayda sağlayabilen uluslararası kabul görmüş Kalite Yönetim Sistemi (KYS) standardıdır. Güçlü bir iş geliştirme aracı olarak tasarlandığı için, ISO 9001 Kalite Yönetimi belgesi size şu konularda yardımcı olur:

  • Sürekli iyileştirme
  • Operasyonların standart bir şekilde yönetimi ve maliyetlerin azaltılması
  • Daha fazla iş elde etme
  • Daha fazla müşteri memnuniyeti
  • Daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir işletme yapısı

ISO 9001’in iş dünyasına hizmet etmeye devam etmesini ve günümüz pazarındaki yerini korumasını sağlamak amscıyla, standartlar iş dünyasındaki değişimler gözetilerek yenilenmektedir.

Yeni standardın faydaları

Liderlik

Liderlik ekibinin yönetim sistemine daha fazla katılımı ile, organizasyon hedefleri ve amaçları doğrultusunda tüm organizasyonun motivasyonunu sağlanacaktır.

Risk ve Fırsat Yönetimine Geçiş

Bir KYS’nin plan ve uygulanmasında en önemli aşamalardan biri, KYS’nin işleyiş ve performansını etkilemesi muhtemel risk ve fırsatlar ile buna karşılık gelen orantılı eylemleri belirleme gereksinimidir.

Entegre Bir Yaklaşım

Tüm yeni ISO yönetim sistem standartlarına uyumlu yeni yapı ile, çoklu entegre yönetim sistemlerini hayata geçirmek çok daha kolay olacaktır.

ISO 9001:2008 geçiş

Halihazırda ISO 9001:2008 sertifikası bulunan kuruluşlar, ISO 9001:2015’in resmi yayınlanma tarihinden itibaren üç yıl içinde bu standardın yeni sürümüne geçebilecektir. Mevcut yayın programına göre, bu geçiş dönemi Eylül 2018’de sona erecektir.

ISO 9001 belgesi almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

ISO 9001:2015 gereksinimlerini ve risk esasına dayalı düşünmeyi anlamanıza yardımcı olacak eğitimler veriyoruz. Ayrıca yöneticiler için bir günlük ve yarım günlük yönetim özetleri sunuyoruz.

Uzmanlarımız geçiş sürecini yumuşak ve şeffaf hale getirmek için ISO 9001:2015 gereksinimlerine yönelik bir fark analizi yapabilirler. Bu sayede, organizasyonunuza, mevcut sistemlerin ve kontrollerin ISO 9001:2015 gereksinimlerini karşılama derecesini belirlemek veya gerektiğinde bir uygulama eylem planı oluşturmak için yapılandırılmış yardım sağlanmış olacaktır.