Yönetim Sistemleri Değerlendirmesi

Özelleştirilmiş denetim çözümleri ile markanızı koruyun ve verimliliği artırın

Kalite, tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. Tedarik zincirinizde, bayinizde ve hizmet noktalarınızda değerlendirmeler yaparak ürün ve hizmet sunumunuzu ve marka imajınızı geliştirebilir, rekabet avantajı yaratabilirsiniz.

Nasıl çalışırız?

Gereksinimlerin Belirlenmesi

Beklentilerinizi, ulusal, uluslararası ve hukuki gereksinimlerinizi göz önüne alarak denetim kapsamının belirlenmesi.

Organizasyonunuz ile Springtime Danışmanlık Hizmetleri arasındaki hizmet anlaşmalarının tamamlanması.

Denetim Kriterlerinin, Metodolojisinin ve Sonuçlarının Geliştirilmesi

Denetim metodolojisini, kontrol listesini ve sonuçlarını organizasyonunuzun gereksinimlerine göre geliştirin.

Proje için nitelikli ve yetkin bir denetim ekibi seçilir.

Metodolojinin Onaylanması

Denetim metodolojisinin, kontrol listesinin ve çıktılarının vb. Organizasyonunuz tarafından tamamlanması.

Denetim Planlaması

Organizasyonunuz ile koordine şekilde bir denetim planı hazırlayın.

Denetimin Uygulanması

Sahada denetim yapmak için görevlendirilen nitelikli ve yetkin bir denetim ekibi.

Denetim metodolojisi ve kontrol listesine uygun şekilde denetimin gerçekleştirilmesi.

Raporlama

Springtime ayrıntılı bir nihai özet raporu sunar.

Gereksinimlerin Belirlenmesi

Denetim Kriterlerinin, Metodolojisinin ve Sonuçlarının Geliştirilmesi

Metodolojinin Onaylanması

Denetim Planlaması

Denetimin Uygulanması

Raporlama

Başarı Değerlendirme Hizmetindeki Tekniklerimiz

Fark analizi

Tescil işlemini başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için öncelikle nerede bulunduğunuzu bilmeniz, yani mevcut yönetim sisteminizin ne derecede uyumlu olduğunun yanında, istediğiniz standart tescili için gereksinimlerin ne olduğunu da açıkça anlamanız gerekmektedir. İyi bir Fark Analizi size bunu sağlayacaktır.

Fark analizi, danışmanlık projelerinde yer almakla birlikte, tek başına bir hizmet olarak da kullanılabilir.

Tedarikçi, Bayi ve Hizmet Merkezi Denetimleri

Tedarikçileriniz, bayileriniz ve hizmet noktalarınızın, gereksinimlerinize bağlılığını izlemek suretiyle, tedarik zinciri içinde marka değerini ve şirket değerlerini koruyarak, ürün/hizmetlerinizin kalite standart ve gereksinimlerini karşılamasını sağlamanıza yardımcı oluruz.

İş Ahlakı Denetimleri

Ağınızın, iş ahlakında tanımlanmış değerlere ve prosedürlere bağlılığını izleyerek, markanızın korunmasını ve organizasyon ağınızdaki uygulamaların uyumlu kalmasını sağlamanıza yardımcı oluruz.

Çevresel Değerlendirmeler

Springtime, çevre mevzuatına uyumluluğu sağlamak adına, çevre sicilinizi değerlendirmek için denetimler sunar.

Denetim hizmetlerimiz, çevreye olan etkinizi en aza indirmenize ve sürdürülebilirlik performansınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

İç Denetimler – Sadece uyumsuzluklardan oluşan bir liste değil, eyleme yönelik bilgi de alın

İç Denetimler, bir Yönetim Sisteminin önemli parçalarından biridir ve bu nedenle iyi bir şekilde yapılması gerekir. İyi şekilde gerçekleştirilen bir iç denetim, organizasyonun iç ve dış gereksinimlere uygunluğunu sağlamakla kalmayıp, organizasyonu iyileştirmeye teşvik de eder. Denetimin iyi gerçekleştirilmemesi, organizasyonun zaman ve kaynaklarının faydasızca israfına yol açar ve organizasyonu başarısızlığa karşı savunmasız hale getirebilir.

Tecrübeli ekibimiz uluslararası tescil organlarının önde gelen denetçilerinden oluşmaktadır. Sisteminizi uyumluluk ve iyileştirme fırsatları bakımından değerlendirip, sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözebilmeniz için atmanız gereken adımlar konusunda size tavsiyelerde bulunacağız.

Sosyal Sorumluluk Denetimleri (SEDEX, SA 8000)

SEDEX üyeleri, denetim standartlarını iyileştirmek ve denetim raporlarının karşılıklı kabul görmesine katkıda bulunmak için ortak bir metodoloji olan En İyi Uygulama Kılavuzunu kabul etmişlerdir. SMETA, Etik Ticaret Girişimi (ETI) Ana Kuralları’nda yer alan ilkelere ek olarak, göçmen işçilerin çalışma hakkı, yönetim sistemleri ve uygulaması, taşeronluk, evden çalışma ve çevreyle ilgili konulara ilişkin performansı da gözden geçirir.

Sedex denetiminizden önce gereksinimlere yönelik bir fark analizi yapabiliriz. Denetim süreci tamamlandıktan sonra düzeltici eylem planlarının tamamlandığını doğrulamak amacıyla sizinle birlikte çalışabiliriz.

Springtime Danışmanlık Hizmetlerinin yardımıyla güçlü bir İkinci Taraf tedarikçi denetim programı oluşturun

Tecrübeli denetçilerimiz, tedarikçilerinizin gereksinimleri karşıladığını doğrulayacaktır. Ayrıca tedarikçilerinizin düzeltici faaliyetlerini ve süreç iyileştirme çalışmalarını destekleyen bir tedarikçi geliştirme programı oluşturmak için sizinle çalışabiliriz.

Springtime, tüm organizasyonunuzun ve iş ortaklarınızın sürekli olarak en kaliteli hizmetleri sağlamalarına yardımcı olan araçlar sağlar. Özelleştirilmiş bayi ve tedarikçi denetimlerimiz; Standart Operasyon Prosedürleri (SOP), müşteri deneyimi (Gizli ve Duyurulmuş) ve iyileştirme alanlarında bayilerin uyumluluklarını değerlendirir. Özelleştirilmiş bayi ve müşteri deneyimi denetimlerimiz, ürünlerinizin teslimat sürecini geliştirmenize ve marka algılamanızın iyileştirilmesine yardımcı olur.

Yılların denetim uzmanlığı tecrübesinden yararlanın.