Yönetim Sistemleri Eğitimi

Büyük Resmi Görün

Kuruluşunuz benzersizdir, bu yüzden size uygun bir dizi eğitim seçeneği sunuyoruz.

İnsanlar, bir yönetim sisteminin, kendilerinin yanı sıra organizasyona ne gibi faydalar sunduğunu anladıklarında, benimsemeye daha yatkın olurlar.

Nasıl çalışırız?

Gereksinimlerin Belirlenmesi

Beklentilerinizi, ilgili standart ve yasal gereksinimleri göz önünde bulundurarak, eğitim kapsamının belirlenmesi. Bu çalışmada şu konular ele alınacaktır:

  • Hangi eğitim neden gereklidir?
  • Kimlerin eğitime ihtiyacı var?
  • Eğitim nasıl sunulacak?
  • Eğitimden istenen sonuçlar nelerdir?

Metodolojinin Onaylanması

Eğitim sunum metodolojisinin tamamlanması. Springtime; çalıştaylar, sınıf eğitimleri, web seminerleri ve kağıtsız bir ortamda iPad ile yapılan dijital eğitimlerden birini seçme imkanı sunmaktadır.

Eğitimlerimizde; belirlenmiş tarih, saat ve yerlerdeki kurslardan, kendi tesislerinizde yapılan özel eğitimlere kadar farklı seçenekler mevcuttur.

Sunum

Nitelikli eğitmenlerimiz, sahada ve uygun yerlerde yapılan mantıklı, derinlemesine ve yararlı eğitim seansları ile gerekli bilgileri sağlar.

Müşterilerimize ve tedarik zinciri yönetimlerine; gereksinimleri karşılama, iş süreçlerini ve ürünleri geliştirme ve talepleri yerine getirme konularında yardımcı oluyoruz.

Eğitimin Değerlendirilmesi

Değerlendirme metodu; aşağıdaki hususlara dayanarak metodoloji onay aşamasında belirlenecektir:

  • Katılımcı Memnuniyeti
  • Bilgi ve becerilerin edinilmesi
  • İşe yönelik davranışların iyileştirilmesi
  • Eğitim katılımcıları tarafından sağlanan iş sonuçları

Sertifikasyon

Her eğitim kursu bitiminde katılımcılara bir sertifika verilecektir. Katılımcının eğitim puanına göre, “Katılım” ve “Başarıyla Bitirme” gibi farklı sertifikalar verilmektedir.

Gereksinimlerin Belirlenmesi

Metodolojinin Onaylanması

Sunum

Eğitimin Değerlendirilmesi

Sertifikasyon

ISO 9001:2015 Gereksinimleri

Bu eğitimde, ISO 9001:2015'in geçmişi ve gelişimi, temel terimler, tanımlar ve ISO standartlı üst-düzey yapı hakkında kapsamlı bir bilgi verilmektedir. Standardın temel kavramlarını ve ilkelerini, organizasyonunuzdaki mevcut süreçlerde yorumlamayı ve uygulamayı öğreneceksiniz. Bir uygulama planı geliştirmeyi, gerekli belgeleri oluşturmayı, KYS'nizi izlemeyi ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi öğreneceksiniz.

Süre 2 gün

ISO 9001:2015 İç Denetçi

Uluslararası olarak tanınan ISO 9001: 2015 ile denetim becerilerinizi optimize edin ve iç denetim yeteneklerinizi geliştirin. Gerekli durumlarda raporlama ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasının yanı sıra etkili bir denetimi planlama ve gerçekleştirme konusunda güven kazanın.

Süre 2 gün

ISO 9001:2015 Üst Yönetim Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı

Bu 4 saatlik çalıştay, Üst Yönetim ekiplerinin, ISO 9001:2015'teki Liderlik Ekibi ve özverisine ilişkin temel gereksinimleri belirlemeleri için tasarlanmıştır. Liderlik etkinliklerinin uygulanması ve belgeleme konusunda stratejik karar verme sürecinin iyileştirilmesi yoluyla işletmeyi geliştirmek isteyen Üst Yönetim Ekibi üyeleri için ideal bir eğitimdir.

ISO 9001: 2015 Değişikliklerin Uygulanması

Bu eğitim, işletmeniz bünyesinde değişikliklerin uygulanmasına yardımcı olmak için ISO 9001'in temel değişiklik ve gereksinimlerini öğrenmenizi sağlayacaktır. Geçiş sürecini etkili bir şekilde yönetmenin, kanıtlanmış yollarını keşfedeceksiniz.

Süre 2 gün

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 18001 için İç Denetçi

Bu kombine yönetim eğitiminde, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve BS OHSAS 18001:2007deki entegre iç denetimleri yönetmek için gerekli araç ve teknikler belirlenecektir. İç denetim sayesinde, yapısal planınızın etkin ve uyumlu kalmasını sağlayıp, şirketinizin işleyişini sürekli olarak geliştirmenize yardımcı olarak, organizasyonunuzdaki yönetim sistemini ayrıntılı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Süre 3 gün

OHSAS 18001:2007'ye Giriş

OHSAS 18001'e giriş eğitimimiz ile, işletmenize mükemmel bir sağlık ve güvenlik yönetimini nasıl kazandıracağınızı öğrenin. Bu eğitim, BS OHSAS 18001:2007 sağlık ve güvenlik yönetim sistemi standardını geliştirmeniz ve sunmanızda size yol gösterecektir. Teori ile eylemi birleştirerek en iyi uygulamayı gerçekleştirmede ihtiyaç duyacağınız araçları bulmanıza yardımcı olacağız.

Süre 2 gün

OHSAS 18001:2007 İç Denetçi

Yapılandırılmış iç denetimlerin OHSAS 18001:2007 gereksinimlerine uygun olarak nasıl gerçekleştirileceğini öğrenin. Kendi denetim çerçevenizi oluşturmak için beceri ve güven kazanmanızda size destek olacağız.

Süre 2 gün

ISO/DIS 45001.2 Ortak Geçiş ve Uygulama Değişiklikleri

Bu eğitimde, yönetim sistemi standartları için geliştirilen yeni ISO üst düzey yapısı tanıtılarak, OHSAS 18001:2007 ile ISO 45001 arasında öngörülen farklar ele alınmaktadır. Bu eğitime katılarak, mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği (İS&G) Yönetim Sistemindeki eksikleri tanımlayabilecek ve yeni standarda geçişinizi planlamaya başlayabileceksiniz.

Süre 2 gün

ISO/IEC 27001:2013 Gereksinimleri

Uzman eğitmenlerimiz, ISO/IEC 27001:2013 gereksinimlerini organizasyonunuzda nasıl uygulayabileceğinizi anlamanız için, bu gereksinimleri ve bu standardı benimsemenin muhtemel faydalarını anlatacaklardır.

Süre 1 gün

ISO/IEC 27001:2013'ün Uygulanması

Eğitmenlerimiz, ISO/IEC 27001:2013'e uygun tipik bir yönetim sistemi çerçevesi oluştururken edineceğiniz pratik konulara ilişkin beceri ve anlayışınızı geliştirmede size yardımcı olacaktır.

Süre 3 gün

İç Denetçi ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001: 2013'e uygunluğunu değerlendiren bir organizasyonda ISMS denetimini planlamayı, uygulamayı ve raporlamayı öğreneceksiniz. Mevcut standartların gereksinimlerini zaten iyi anlamış olmalısınız. Eğitmenlerimiz, iç denetim gerçekleştirmeye yönelik uzman beceri ve deneyimi geliştirmenize yardımcı olmak için, mevcut bilginizi daha ileri bir seviyeye taşıyacaktır.

Süre 2 gün

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemlerinin Uygulanması

Yönetim temsilcileri ve yönetim sistemlerinden sorumlu kişiler için tasarlanmış olan Yönetim Sistemlerinde Risk Uygulaması eğitimi, size risk yöntemlerinin sisteminize etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacak araçlar ve teknikler sunacaktır.

Süre 1 gün

BS ISO 50001:2011'e dayalı Enerji Yönetim Sistemi

Bu eğitim, adım adım bir süreç kullanarak, ISO 50001 enerji yönetim sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda size rehberlik edecektir. Enerji maliyetlerinizi düşürecek, çevreye olan etkinizi azaltacak ve saygınlığınızı arttırmanıza yardımcı olacak sistem ve süreçleri oluşturmayı öğreneceksiniz.

Süre 2 gün

ISO 50001:2011 İç Denetçi

Bu eğitimde, ISO 50001 ve ISO 19011'e dayalı bir enerji yönetimi iç denetimi bileşenleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Tartışma ve uygulamalı alıştırmalar ile, standardın temelleriyle birlikte, iç denetimde planlama, uygulama ve raporlamayı da öğreneceksiniz. Bu eğitimde ayrıca ISO 50001 denetimlerinin, ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemleriyle bütünleştirilmesi ele alınacaktır.

Süre 2 gün

ISO 14001:2015'in Uygulanması

Organizasyonunuzun mevcut konumunun ana çizgisine ilişkin bir inceleme yapmak ve ISO 14001:2015'in temel ilkelerini uygulamak için gerekli becerileri edinin. Adım adım bir yaklaşım kullanarak, bir uygulama planı geliştirmeyi, gerekli dokümantasyonu oluşturmayı, EYS'nizi izlemeyi ve sürekli çevresel iyileşmeyi sağlamayı öğreneceksiniz.

Süre 2 gün

ISO 14001: 2015 İç Denetçi

Uluslararası düzeyde kabul gören ISO 14001:2015'e uygun olarak denetim becerilerinizi optimize edin ve iç denetim yeteneklerinizi geliştirin. Bu eğitimde; denetimi başlatmayı, denetim faaliyetlerini hazırlama ve uygulamayı, denetim raporlarını derleyerek dağıtmayı ve takip faaliyetlerini tamamlamayı öğreneceksiniz.

Süre 2 gün

ISO 14001:2015'a Geçiş

Değişiklikleri belirlenmesi. Yeni ISO üst-düzey yapısı ve ISO 14001:2004 ile ISO 14001:2015 arasındaki farkları öğrenin. Bu eğitimde, yönetim sistemi standartları için yeni ISO üst-düzey yapısı tanıtılarak, ISO 14001:2004 ile ISO 14001:2015 arasındaki değişiklikler ele alınacaktır. Bu eğitime katılarak, mevcut Çevre Yönetim Sisteminizdeki (EMS) eksikleri belirleyebilir ve gözden geçirilen standarda geçişinizi planlamaya başlayabilirsiniz.

Süre 1 gün

Yılların denetim uzmanlığı tecrübesinden yararlanın.